Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Σχόλια με αφορμή πρόσφατες ποιητικές εγγραφές», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 20-22