Είστε εδώ

Πέτσα Λιάνα, «Το δείγμα», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 8-9