Είστε εδώ

Πιπεροπούλου Κατερίνα, «Έξι και δέκα», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 80-81