Είστε εδώ

Λιακόπουλος Θανάσης, «Η Υπεύθυνη», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 74-77