Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Η καρδιά μας», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 63