Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Βράδιαζε», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 56-57