Είστε εδώ

Ρέγκου-Σγούρου Ευγενία, «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 35