Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Το αγόρι [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 22-23