Είστε εδώ

Keyes Sidney, «Ένας πρόωρος θάνατος», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 20