Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Αλεξάνδρεια», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 1