Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «Δυο τραγούδια για μουσική hip-hop. 2», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 50