Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Έφυγες», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 46