Είστε εδώ

Κοΐδου Αφροδίτη, «Τοπίο-νεκρή φύση», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 33