Είστε εδώ

Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, «[Απογεύματα από μόλυβδο]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 30