Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Το προβάδισμα», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 29