Είστε εδώ

Φάντη Χρύσα, «Το κρεμμύδι», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 22-25