Είστε εδώ

Λαγκάς Αργύρης, «Ακριβώς στο σώσμα», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 8