Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Τώρα που πας σε ξένα μέρη», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 27