Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Θέμα με παραλλαγές», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 23