Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Γραφίτης και ακρυλικό σε χαρτόνι», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 1