Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Τα παπαγαλάκια», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 31