Είστε εδώ

Παπαντωνόπουλος Μιχάλης, «Η μοναξιά του θέρους», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 2