Είστε εδώ

Καρτέρης Γιώργος, «Ο θρίαμβος του έρωτα», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 31