Είστε εδώ

Θεοδοσοπούλου Καίτη, «Υπεροψία», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 6