Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Θόδωρος Χατζηπανταζής: Της Ασιάτιδος Μούσης ερασταί», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 72