Είστε εδώ

Μπασκόζος Γιάννης, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Σταύρος Μίχας: Το άπειρο της σιωπής», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 71