Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Βασίλης Ιωαννίδης: Μικρά ερωτικά», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 70