Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Η μικρή ταραχή», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 69