Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Επισκέψεις τραγουδιών», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 68-69