Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Η γυναίκα και η κότα», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος-Απρίλιος 2000), σ. 65-66