Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Η επιθεώρηση», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 31-35