Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ο ζιγκολό», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 16