Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Η μνήμη των άλλων», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 15