Είστε εδώ

Πιπεροπούλου Κατερίνα, «Κάποιον μπορεί να συναντήσουμε», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 7-9