Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Ηχητική ρομφαία», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 52