Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «[Το καλοκαίρι]», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 45