Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Φωτογραφία», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 21