Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Μεταποιήσεις [I-IV]», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 17