Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Τρία ποιήματα για τρεις εποχές. Χειμερινό», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 17