Είστε εδώ

Πολυβίου Νίκος, «Η συνάντηση», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 39-41