Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Κρυμμένα πρόσωπα]», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 31