Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Οι έρωτες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 29