Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Ένα βροχερό πρωινό», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 20-21