Είστε εδώ

Τουμανίδης Χρήστος, «[Σε γυμνό κλαδί]», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 15