Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Θεσσαλονίκη 1958», Πανδώρα, τχ. 4 ( 1998), σ. 9