Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ο τρελός του Θεού», Πανδώρα, τχ. 1 ( 1997), σ. 5-8