Είστε εδώ

Θηλυκού Σάρα, «Impression», Νέα Πορεία, τόμ. 53, τχ. 626 (Απρίλιος-Ιούνιος 2007/ Φεβρουάριος 2009 2009), σ. 148