Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Επί χάρτου. Τροπικών αίγλη», Νέα Πορεία, τόμ. 53, τχ. 623-625 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 58-59