Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Επί χάρτου. Από τις εμπειρίες στους δυο Νείλους», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 620-622 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 292-297