Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (53)», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 617-619 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 219-220